logo dkfk

oudio

Son 26 Nov Kerssangdiens

Luister na ander opnames

nuus

Familienuus 7 Jul of ouer

Afkondigingskyfies 7 Jul

 Nuutste byvoegings: Musiekbediening | Kalender 2019

nuwe lidmate

Baie welkom by ons familie!

Vir meer inligting, LEES MEER ...

hierdie week

Sondag 7 Julie
09:00 Oggenddiens ds Emile
10:30 English Service ds Chris
18:30 Leefdiens ds Nelis

Dinsdag 9 Julie
19:00 Viam Dei

Woensdag 10 Julie
08:30 Leraars
14:00 Naaldwerkklas

Donderdag 11 Julie
14:00 Naaldwerkklas

Saterdag 13 Julie
09:00 Mannebyeenkoms

Sondag 14 Julie
09:00 Oggenddiens ds Nelis
09:00 Gesinsddiens ds Emile
10:30 English Service ds Anandie
18:30 Leefdiens ds Chris

Kalender 2019

Kalender 2019 voorblad & inligting

 

Spiritualiteitstipes

Corinne Ware (1995) verduidelik in haar boek ‘Discover your Spiritual Type’  dat mense op verskillende wyses aanbid en God ervaar.  Ware verwys na spirituatliteitstipes om hierdie te verduidelik en sy meen dat spiritualiteitstipes ʼn verduideliking (en ruimte) bied vir hoe mense verskillend oor God dink / ervaar.

Party mense beleef God veral in teologiese gesprekke, of op ʼn spesiale wyse in die bymekaarkom van gelowiges, ander weer in die stilte en ʼn groep mense beleef God weer deur dade wat hoop en verandering vir ander bring. Hierdie is ʼn kort en eenvoudige verduideliking van Caroline Ware se verdeling van spirituatliteitstipes: kop, hart, mistiek en koninkryks (hand) spiritualiteite.  

Vir ʼn opsomming en toets oor die spirituatiteitstipes: http://carollanfear.weebly.com/uploads/1/0/5/1/10516291/the_ammended_spirituality_wheel.pdf

Ons som dit as volg eenvoudig op:

  1. Om te leer (kop)
  2. Om bymekaar te kom (hart)
  3. Om te wees (misitek)
  4. Om te doen (hand)

Ons het ons bedieninge verdeel onder hierdie vier spiritualiteitstipes. Sommige bedieninge val mooi onder een spirituatliteitstipe en ander kan onder meer as een gegroepeer word. Die toets van Ware dui ook aan dat ʼn mens nie nét een voorkeur hoef te hê nie. Die idee van hierdie verdeling is om lidmate te help om betrokke te raak, asook om ʼn ruimte te vind waar hul God kan beleef / ervaar. Die idee is dus geensins om lidmate te beperk tot ʼn enkele groep bedieninge nie, want in wese verstaan ons dat ons almal iets van al vier is en nog meer dat ons almal moet streef om iets van al vier te ontdek.

  

kop Vir bedieninge wat meer die kop spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...

hart Vir bedieninge wat meer die hart spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...

mistiek Vir bedieninge wat meer die mistieke spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...

hand Vir bedieninge wat meer die hand spiritualiteit aanspreek, LEES MEER ...