logo dkfk

oudio

Son 26 Nov Kerssangdiens

Luister na ander opnames

nuus

Familienuus 17 Nov of ouer

Afkondigingskyfies 17 Nov

 Nuutste byvoegings: Straatgeloof

nuwe lidmate

Baie welkom by ons familie!

Vir meer inligting, LEES MEER ...

hierdie week

Sondag 17 November
09:00 Gemeenskapdiens ds Chris
18:30 Leefdiens ds Chris

Maandag 18 November
14:00 Naaldwerkklas

Dinsdag 19 November
09:00 Groeigroep
19:00 Groeigroep
19:00 Viam Dei

Woensdag 20 November
08:30 Leraars
14:00 Naaldwerkklas

Donderdag 21 November
10:00 Senior Groeigroep
14:00 Naaldwerkklas

Saterdag 23 November
06:30 Mannebyeenkoms

Sondag 24 November
09:00 Oggenddiens ds Emile
09:00 Familiediens ds Chris
10:30 English Service ds Anandie
18:30 Leefdiens ds Chris

Kalender 2019

Kalender 2019 voorblad & inligting

 

Hulp benodig

Kontak gerus die kerkkantoor of enige leraar indien jy hulp benodig.

Maatskaplike hulp

Christelike Maatskaplike Raad (CMR)

Pastorale berading

CORAM DEO

Afhanklikheid

Die CAD se doel is die identifisering, versorging en behandeling van substansafhanklikes om hulle te weerhou van die gebruik van afhanklikheidsvormende substanse. 

'n Ondersteuningsgroep kom elke Maandagaand by NG Lyttelton Moedergemeente bymekaar - hoek van Langebrinkweg en Burgerlaan, Lyttelton.

Kontakpersoon: Dirk Benadé | 083 417 3440 

Werkloosheid

Jakob se Put