logo dkfk

oudio

Son 26 Nov Kerssangdiens

Luister na ander opnames

nuus

Familienuus 7 Jul of ouer

Afkondigingskyfies 7 Jul

 Nuutste byvoegings: Musiekbediening | Kalender 2019

nuwe lidmate

Baie welkom by ons familie!

Vir meer inligting, LEES MEER ...

hierdie week

Sondag 7 Julie
09:00 Oggenddiens ds Emile
10:30 English Service ds Chris
18:30 Leefdiens ds Nelis

Dinsdag 9 Julie
19:00 Viam Dei

Woensdag 10 Julie
08:30 Leraars
14:00 Naaldwerkklas

Donderdag 11 Julie
14:00 Naaldwerkklas

Saterdag 13 Julie
09:00 Mannebyeenkoms

Sondag 14 Julie
09:00 Oggenddiens ds Nelis
09:00 Gesinsddiens ds Emile
10:30 English Service ds Anandie
18:30 Leefdiens ds Chris

Kalender 2019

Kalender 2019 voorblad & inligting

 

Hulp benodig

Kontak gerus die kerkkantoor of enige leraar indien jy hulp benodig.

Maatskaplike hulp

Christelike Maatskaplike Raad (CMR)

Pastorale berading

CORAM DEO

Afhanklikheid

Die CAD se doel is die identifisering, versorging en behandeling van substansafhanklikes om hulle te weerhou van die gebruik van afhanklikheidsvormende substanse. 

'n Ondersteuningsgroep kom elke Maandagaand by NG Lyttelton Moedergemeente bymekaar - hoek van Langebrinkweg en Burgerlaan, Lyttelton.

Kontakpersoon: Dirk Benadé | 083 417 3440 

Werkloosheid

Jakob se Put