logo dkfk

oudio

Son 26 Nov Kerssangdiens

Luister na ander opnames

nuus

Familienuus 8 Sep of ouer

Afkondigingskyfies 8 Sep

 Nuutste byvoegings: Straatgeloof

nuwe lidmate

Baie welkom by ons familie!

Vir meer inligting, LEES MEER ...

hierdie week

Sondag 8 September
09:00 Oggenddiens ds Nelis
09:00 Familiediens ds Emile
10:30 English Service ds Anandie
18:30 Leefdiens ds Chris

Maandag 9 September
14:00 Naaldwerkklas

Dinsdag 10 September
09:00 Groeigroep
19:00 Viam Dei

Woensdag 11 September
08:30 Leraars
14:00 Naaldwerkklas

Donderdag 12 September
09:00 Groeigroep
14:00 Naaldwerkklas

Saterdag 14 September
06:30 Mannebyeenkoms

Sondag 15 September
09:00 Oggenddiens ds Emile
09:00 Familiediens ds Chris
10:30 English Service ds Emile
18:30 Leefdiens ds Chris

Kalender 2019

Kalender 2019 voorblad & inligting

 

Hulp benodig

Kontak gerus die kerkkantoor of enige leraar indien jy hulp benodig.

Maatskaplike hulp

Christelike Maatskaplike Raad (CMR)

Pastorale berading

CORAM DEO

Afhanklikheid

Die CAD se doel is die identifisering, versorging en behandeling van substansafhanklikes om hulle te weerhou van die gebruik van afhanklikheidsvormende substanse. 

'n Ondersteuningsgroep kom elke Maandagaand by NG Lyttelton Moedergemeente bymekaar - hoek van Langebrinkweg en Burgerlaan, Lyttelton.

Kontakpersoon: Dirk Benadé | 083 417 3440 

Werkloosheid

Jakob se Put